ספר הספרים
האתר נכתב כדי להעלות את ספר הספרים התנ"ך אל האינטרנט
באתר משולב מנוע חיפוש חכם אשר יכול למצוא מילה אחת
או צרוף של מספר מילים בספר התנ"ך
בקרוב יתווספו לאתר אפשרויות נוספות
האתר נכתב ע"י האנשים הבאים
Shakel      A K A      ברק
אטדגי יואל
עזרו לנו להשאיר את האתר פעיל
לתרומות לחצו על - Paypal Donate